نویسنده : پرشین بلاگ
تاریخ : چهارشنبه ۱٤٠٠/٦/۳۱
نظرات

زندگی شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم

زندگی زمزمه پاک حیات است، میان دو سکوت

زندگی، خاطره آمدن و رفتن ماست.............