نویسنده : سمانه
تاریخ : سه‌شنبه ۱۳٩۳/٢/۱٦
نظرات

تو میر عشقی عاشقان بسیار داری

                                           پیغمبری با جان آدم کار داری


فردا ساعت 10 با کاروان بسمت مسجدالنبی راه افتادیم .لحظه ی نشستیم تا روحانی صحبت کنه که یه ماشین شاسی بلند که پشت شیشه اش نوشته بود (اداره توجیه وارشادات)بلندمون کرد.از اون لحظه از من جداشدی وبا پدرت به داخل حرم رفتی ،من هم به قسمت مخصوص بانوان رفتم(باوجود 10در ،فقط یکدر به بانوان اختصاص داده شده بود)

تاظهر نشستیم تا شاید بتونیم به قسمت روضه رضوان (بین منبر ومرقد پیامبر)بریم ولی نشد.

 

 

93.2.16