نویسنده : سمانه
تاریخ : جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
نظرات

خواب هفت پادشاه که میگن همینه ها!

 

اعتقاد عجیبی به این موضوع دارم:"مرد جماعت وقتی خوابن خیلی ماهن"

بلا نسبت واین حرفهاهم نداریم.