نویسنده : سمانه
تاریخ : سه‌شنبه ۱۳٩۳/۳/٢٠
نظرات

پارت 1 :مامان قاتل

105طفلک ،خسته وکوفته وصد البته گرسنه(تو نمی دونی چقدر روزه گرفتن برای تپلا سخته)هلاک خودشو پرت میکنه روی کاناپه وناگهان جیغش درمیاد!!!

من وپدرت:

دوباره دراز میکشه وباز ......................

بابات :              من:

آلتهای سوقصد:

 

اول ته سوهان ناخن رفت تو پهلوش ودر مرحله دوم سر قیچی ابرو رفت توی ساعدش!!(آخیییی)

صدای وجدان درون مامان :خدا وکیلی روی کاناپه جلوی تلویزیون ،درحالیکه داری دونگی برای دفعه هزارمین بار می بینی جای سوهان کشیدن وابرو قیچی کردنه ؟!!

پارت 2:صدرای عکاس