فبای ذنب قتلت؟

کره زمین را سرجایش بگذار عزیزم ،ساکنان آن جز پرپر کردن گل سرخ کار دیگری بلد نیستند

 

به خاطر کندن گل سرخ ارّه آورده‌اید؟
چرا ارّه؟

فقط به گل سرخ بگویید: تو، هی تو!
خودش می‌افتد و می‌میرد!(بیژن نجدی/ 0 نظر / 56 بازدید